JML-diving

Menu
MENU

Nurkowanie zawodowe

Saturacyjne systemy nurkowe są układami o obiegu zamkniętym, w których bardzo istotne jest skuteczne usuwanie różnych substancji z czynnika oddechowego. Podstawowym problemem, który zagraża życiu osób przebywających w systemie saturacyjnym jest usuwanie dwutlenku węgla.

Produkt Sofnolime® stosowany jest do utrzymania stężenia dwutlenku węgla poniżej szkodliwych poziomów.

Układy saturacyjne wymagają także usunięcia innych szkodliwych związków chemicznych, mając zawsze na uwadze, że czynnik oddechowy wykorzystywany przez osoby znajdujące się w takich układach zawiera kosztowny hel, który powinien być zawracany w obiegu.

Katalizator Sofnocat ® jest stworzony dla utleniania w temperaturze otoczenia niepożądanych zanieczyszczeń w gazach oddechowych. Utlenia niebezpieczny dla człowieka tlenek węgla do postaci dwutlenku węgla, a także usuwa wodór w zamkniętych środowiskach. Pozwala także na ograniczenie emisji lotnych związków organicznych (LZO – VOC). Produkt charakteryzuje się dużą tolerancją wilgoci, doskonałym działaniem w niskich temperaturach, wysoką wytrzymałością mechaniczną i równocześnie zapewnia niskie opory oddychania.

Innym produktem wykorzystywanym w układach saturacyjnych jest Sofnofil, który jest doskonałym absorbentem związków siarki. Poza usuwaniem niebezpiecznych gazów korozyjnych, usuwa także nieprzyjemne zapachy. Dzięki swojej porowatej strukturze produkt ten charakteryzuje się niskimi oporami przepływu powietrza, niskim pyleniem, a równocześnie wysoką wytrzymałością mechaniczną i wysoką zdolnością pochłaniania zanieczyszczeń.

Z kolei doskonałym rozwiązaniem do pochłaniania wilgoci jest Sofnosiv. Jest to sito molekularne na bazie zeolitu zdolne do suszenia i absorpcji małych cząsteczek organicznych pojawiających się w strumieniu wydychanego powietrza.

Chemsorb ® to linia to wysokiej jakości impregnowanych węgli aktywnych używanych do usuwania z powietrza amoniaku i amin, rtęci, kwaśnych gazów.

Głównym celem Molecular Products Ltd’s jest wytwarzanie produktów chemicznych, które zaspokajają potrzeby i zapewniają satysfakcję naszych klientów. Wszystkie produkty są rygorystycznie testowane dla zapewnienia zgodności ze specyfikacją.

Poza wytwarzaniem produktów chemicznych, firma prowadzi działalność doradczą w zakresie właściwego doboru środków chemicznych oraz optymalizacji procesów oczyszczania powietrza. Nasze indywidualne podejście do potrzeb i problemów klientów, pozwalają im na uzyskanie oszczędności w eksploatowanych instalacjach.