JML-diving

Menu
MENU

Wapno medyczne w zastosowaniach nurkowych

W niektórych krajach praktyką staje się wykorzystywanie medycznego wapna sodowanego Sofnolime® do aparatów oddechowych z układem zamkniętym i półotwartym. Głównym argumentem dla nurka w tego typu sytuacji jest koszt absorbentu. Jest to jednak błędne rozumowanie, zarówno ze względu na oszczędność, jak i przede wszystkim na bezpieczeństwo.

Produkty linii Sofnolime® firmy Molecular Products wytwarzane są w kilku klasach. Każda z nich jest właściwie zaprojektowana i przetestowana, z myślą o sprawdzeniu jej działania w warunkach przekroczenia wartości brzegowych parametrów, w odpowiednim środowisku i przy specyficznych wymogach.

Klasa medyczna Sofnolime® 2550USP spełnia standardy medyczne dla komponentów w zastosowaniu niskostrumieniowej anestezjologii, gdzie optymalizowane są minimalne straty ciśnienia spowodowane przez absorber. Zastosowane tego rodzaju wapna ma miejsce przy standardowym ciśnieniu atmosferycznym oraz w temperaturze ok. 30°C.

Klasa wapna sodowanego Sofnolime® przeznaczonego do nurkowania (Sofnolime 797 oraz Sofnolime CD) przeznaczona jest do stosowania w sytuacjach, kiedy natężenia przepływu są zmienne i mogą być bardzo wysokie w układach zamkniętych (lub półzamkniętych), w zależności od wysiłku nurka i zakresu oddychania. Temperatura w tych warunkach jest zwykle dużo niższa od normalnej temperatury panującej w pomieszczeniu, a ciśnienie dużo wyższe od ciśnienia atmosferycznego (nominalnie 1 bar). Ciśnienie powietrza na głębokości wzrasta o ok. 1 bar na każde 10 m głębokości. Ciśnienie operacyjne na głębokości 50 m to 6 barów. Jako, że czynnik oddechowy dostarczany przez rebreather ma ciśnienie otoczenia, to na pewnej głębokości będzie ono wyższe niż na powierzchni. W związku z tym, pojawiają się większe natężenia przepływu i materiał absorpcyjny pracować będzie w znacząco innych warunkach operacyjnych, niż w przypadku zastosowań w niskonatężeniowych urządzeniach medycznych.

Pokazuje to, że konsekwencje stosowania medycznego wapna sodowanego zamiast nurkowego mogą być niezwykle groźne.

Artykuł możesz ściągnąć w wersji w pdf tutaj: Wapno medyczne w zastosowaniach nurkowych