JML-diving

Menu
MENU

Przechowywanie wapna sodowanego Sofnolime

Przechowywanie otwartego kega z wapnem Sofnolime

Wapno sodowane Sofnolime, oryginalnie zamknięte, można przechowywać zgodnie z okresem przydatności wskazanym na etykiecie, w temperaturze od +5 do +35 C unikając bezpośredniego działa promieni słonecznych. Nie traci wtedy swoich właściwości.

Natomiast wyniki przeprowadzonych niezależnych badań wskazują, że wapno Sofnolime przechowywane w opakowaniu wcześniej otwartym (ale ze szczelnie zamkniętą nakrętką) nie traciło swoich właściwości przez 12 miesięcy.

Zwracamy jednak uwagę, żeby przechowywać je w temperaturze od +5 do +35 C (zbyt niska lub zbyt wysoka temperatura wpływa na zawartą w granulkach wodę, która bierze udział w procesie pochłaniania CO2).


Przechowywanie wapna sodowanego w skruberze między nurkowaniami

Ten temat budzi dużo wątpliwości, a zarazem emocji, gdyż zwykle jedno zasypanie skrubera starcza na więcej niż jedno nurkowanie. Należy jednak pamiętać, że na wapno sodowane w skruberze wpływ ma wiele różnych czynników, ale kluczowym jest czas nurkowania. Tu trzeba przede wszystkim przestrzegać zasad wskazanych w instrukcji obsługi rebreathera.

Wracamy jednak do pytania – jak przechowywać wapno po nurkowaniu, gdy według instrukcji i czasu nurkowania został nam jeszcze duży zapas w zakresie jego pojemności pochłaniania CO2?

Badania na ten temat zostały przeprowadzone przez zespół dr Simona Mitchella na Uniwersytecie w Auckland. Wyniki prezentowane były m.in. podczas konferencji Baltictech 2017. Poniżej prezentujemy w skrócie to, co dr Simon Mitchell pokazywał podczas swojej prezentacji w Gdyni.

W ramach przeprowadzonych badań, stworzono dwa scenariusze:

Nurek nurkuje na rebreatherze ze skruberem zasypanym wapnem sodowanym Sofnolime. Nurkowanie trwa 90 minut.

  • Scenariusz 1: nurek chce zanurkować na tym samym skruberze po 24 godzinach od poprzedniego nurkowania.
  • Scenariusz 2: nurek chce zanurkować na tym samym skruberze po 28 dniach od poprzedniego nurkowania.

 

W scenariuszu 1 wyciągnięto skruber z rebreathera i:

  1. W pierwszym przypadku przechowano skruber wyciągnięty z rebreathera, w żaden sposób go nie zabezpieczając
  2. W drugim przypadku włożono skruber do foliowej torebki.

W scenariuszu 2 wyciągnięto skruber z rebreathera i:

  1. W pierwszym przypadku przechowywano skruber wyciągnięty z rebreathera, w żaden sposób go nie zabezpieczając. Skruber przechowywano w temperaturze 20C , przy wilgotności 60% oraz w powietrzu, w którym stężenie CO2 wynosiło 0,03%
  2. W drugim przypadku włożono skruber do foliowej torebki próżniowej i przechowywano go w temperaturze 20 C.

W każdym wypadku sprawdzono, po ilu kolejnych minutach nurkowania nastąpi przebicie skrubera.

 

Wyniki badań wskazują, że

  • Gdy przechowujemy skruber z wapnem sodowanym przez dobę to nie ma znaczenia, czy skruber będzie zamknięty w torebce foliowej, czy też w żaden sposób niezabezpieczony.
  • Gdy przechowujemy skruber z wapnem sodowanym przez dłuższy okres czasu, np. 28 dni, zapewniamy lepszą zdolność pochłaniania (nawet o 21%, w tym konkretnym wypadku było to dodatkowe 40 minut nurkowania) gdy skruber włożymy do foliowej szczelnej torebki. Zdolność pochłaniania CO2 w skruberze przechowywanym przez 28 dni w foliowej torebce była zbliżona do tej, kiedy przechowywaliśmy skruber tylko przez 24 godziny.

Wyniki możemy potraktować jako wskazówki, co zrobić z naszym wapnem sodowanym Sofnolime pomiędzy nurkowaniami.

Poniżej zdjęcie z prezentacji dr Simona Mitchella podczas konferencji Baltictech 2017.

Baltictech 2017 - Simon Mitchell