JML-diving

Menu
MENU

Produkty

Pochłanianie CO2

Układ oddechowy człowieka współpracuje z układem krążenia. W płucach następuje wymiana gazowa. W wyniku zachodzących procesów metabolicznych w ciele człowieka wraz z wydechem z płuc wydostaje się dwutlenek węgla.

więcej

Pochłanianie innych związków
Tlenek węgla
Związki siarki
Wodór
Aldehydy
Chlor
Amoniak i aminy
Opary kwaśnych gazów
Opary rtęci
Ozon
Lotne związki organiczne

więcej

Generowanie tlenu

W ciągu ostatniej dekady Molecular Products opracował wielozadaniowe generatory tlenu, które w bezpieczny sposób dostarczają tlen niezbędny do oddychania w obiegu zamkniętym.

więcej