JML-diving

Menu
MENU

Wodór

Wodór jest najpowszechniej występującym pierwiastkiem we Wszechświecie. W stanie wolnym jest składnikiem skrajnie łatwopalnym, a z tlenem tworzy mieszaniny wybuchowe.

Wodór używany jest do syntezy produktów przemysłu chemicznego, a w technice spawalniczej służy do lutowania ołowiu i aluminium oraz do spawania i cięcia metali płomieniem tlenowo-wodorowym, a także do spawania lub cięcia pod wodą, zwłaszcza przy pracach morskich.

Potrzeba stosowania akumulatorów na okrętach podwodnych przyczyniła się do zwiększenia powstawania wolnego wodoru, którego głównym źródłem stał się proces hydrolizy podczas ładowania akumulatora. Wodór jest wysoce wybuchowy gdy przekroczy stężenie 4%.

Molecular Products opracował szereg produktów do usuwania wodoru: Sofnocat 423, Moleculite oraz Ionex Type Ag 400.

W celu uzyskania dodatkowych informacji prosimy o kontakt z naszym konsultantem.