JML-diving

Menu
MENU

Pochłanianie innych związków

Tlenek węgla jest gazem silnie trującym, bezbarwnym i bezwonnym. Jest lżejszy od powietrza, co powoduje, że łatwo się z nim miesza i w nim rozprzestrzenia.

więcej

Związki siarki to związki chemiczne występujące najczęściej pod postacią bezbarwnego gazu o charakterystycznej woni.

więcej

Wodór jest najpowszechniej występującym pierwiastkiem we Wszechświecie. W stanie wolnym jest składnikiem skrajnie łatwopalnym, a z tlenem tworzy mieszaniny wybuchowe.

więcej

Aldehydy to proste związki organiczne zawierające grupę karbonylową. Występują głównie pod postacią cieczy i ciał stałych o przyjemnym zapachu, za wyjątkiem głównego przedstawiciela tej grupy związków, formaldehydu.

więcej

Chlor jest zielono-żółtym gazem, o ostrej, drażniącej woni – podobnej do zapachu wybielacza. Nie jest substancją łatwopalną, natomiast w kontakcie z innymi chemikaliami może tworzyć mieszaninę wybuchową.

więcej

Amoniak jest nieorganicznym związkiem chemicznym o budowie polarnej, bardzo dobrze rozpuszczalnym w wodzie.

więcej

Kwaśne gazy obejmują każdy typ gazów lub mieszaniny gazów, które tworzą związki z wodą o pH niższym niż 7, np. chlor, brom, fluor, dwutlenek siarki, chlorowodór, cyjanowodór, tlenki azotu.

więcej

Rtęć jest srebrzystobiałym metalem, który w temperaturze pokojowej jest łatwo parującą cieczą. Nie posiada zapachu i jest niepalna.

więcej

Ozon jest trójatomową cząsteczką tlenu, występującą pod postacią niebieskiego gazu.

więcej

Emisja par związków organicznych może pochodzić ze źródeł naturalnych, przemysłowych i wtórnych.

więcej