JML-diving

Menu
MENU

Temperatura w skruberach radialnych

Po artykule na temat rozkładu temperatur w skruberze aksjalnym znaleźliśmy trochę informacji na temat rozkładu temperatur czynnika oddechowego w skruberze radialnym. Dane zostały opublikowane przez jednego z producentów rebreatherów – PRISM Topaz.

Istnieją dwa rodzaje skruberów radialnych, mając na uwadze kierunek przepływu czynnika oddechowego: z przepływem od środka na zewnątrz (rys 1) oraz od zewnątrz do środka (rys 2).

Rys 1

Rys 2

W przypadku przepływu czynnika oddechowego od środka na zewnątrz, ciepły czynnik oddechowy trafia od razu na pochłaniacz. Wyższa temperatura sprawia, że reakcja pochłaniania CO2 przez wapno sodowane przechodzi sprawniej.

W przypadku przepływu czynnika od zewnątrz do środka, czynnik schładza się zanim trafia na złoże wapna sodowanego. Sprawia to, że sprawność pochłaniania CO2 nieco spada.

Obie przedstawione na rysunkach symulacje uwzględniają kanister zanurzony w wodzie o temperaturze 10 C, kanister wykonany ze stali (większa przewodność cieplna). Kolor strzałek odpowiada określonej temperaturze.

 

Źródło: http://www.steammachines.com/prism-topaz/