JML-diving

Menu
MENU

Nurkowanie rebreatherowe

Dla nurków rebreatherowych rekreacyjnych przeznaczone są dwa produkty dopasowane swoją granulacją do pochłaniaczy dostępnych na rynku: Sofnolime 797 oraz Sofnolime CD.

Sofnolime 797 i CD

Zależność pomiędzy prędkością liniową powietrza i spadkiem ciśnienia dla wapna Sofnolime CD i 797 przedstawia poniższy wykres.

zaleznosc miedzy wapnem CD i 797