JML-diving

Menu
MENU

Związki siarki

Związki siarki to związki chemiczne występujące  najczęściej pod postacią bezbarwnego gazu o charakterystycznej woni. Najpowszechniejsze związki siarki to: siarkowodór, merkaptany (tiole) oraz tlenki siarki. Obecne są w procesach oczyszczania związków ropopochodnych i gazu ziemnego, oczyszczaniu spalin, a także przy produkcji papieru, nawozów sztucznych oraz przemyśle farmaceutycznym. Są szczególnie szkodliwe dla dróg oddechowych i błon śluzowych, wywołują kaszel i duszności. Działają korozyjnie na elementy metalowe.

Na pokładzie okrętu podwodnego związki siarki pochodzą głównie ze spalin silników napędowych oraz z pomieszczeń sanitarnych.

Molecular Products opracował szereg produktów do usuwania związków siarki takich jak: Chemsorb 1202, Sofnofil, Sofnosiv.

W celu uzyskania dodatkowych informacji prosimy o kontakt z naszym konsultantem.