JML-diving

Menu
MENU

Opary kwaśnych gazów

Kwaśne gazy obejmują każdy typ gazów lub mieszaniny gazów, które tworzą związki z wodą o pH niższym niż 7, np. chlor, brom, fluor, dwutlenek siarki, chlorowodór, cyjanowodór, tlenki azotu. Kwaśne gazy występują w procesach związanych z oczyszczaniem związków ropopochodnych, kondycjonowaniu gazu ziemnego.

Na pokładzie okrętu podwodnego powstają głównie fluoro- i chlorowodór, które są produktem termicznego rozkładu węglowodorów halogenopochodnych – wykorzystywanych jako czynniki chłodnicze.

Mieszaninę kwaśnych gazów można usuwać za pomocą produktu Chemsorb 1202 firmy Molecular Products, opracowanego do usuwania kwaśnych gazów.

W celu uzyskania dodatkowych informacji prosimy o kontakt z naszym konsultantem.