JML-diving

Menu
MENU

Lotne związki organiczne

Emisja par związków organicznych może pochodzić ze źródeł naturalnych, przemysłowych i wtórnych.

Procesy biochemiczne (np. procesy gnilne) prowadzą do emisji różnego typu związków organicznych. W przemyśle źródłem emisji są różne procesy technologiczne, w których wydzielają się pary różnych związków, a w szczególności rozpuszczalników farb, barwników, klejów.
Na pokładzie okrętu podwodnego głównym źródłem powstawania oparów związków organicznych są prace naprawcze i konserwacyjne, w których wykorzystywane są rozpuszczalniki, kleje, farby itp.

Do usuwania oparów związków organicznych Molecular Products opracował szereg produktów m. in: adsorbenty oparte na węglu aktywnym na bazie łupin orzecha kokosowego Chemsorb 1000, katalizatory na bazie metali szlachetnych Sofnocat 423 i Sofnocat 514 oraz Moleculite.

W celu uzyskania dodatkowych informacji prosimy o kontakt z naszym konusltantem.