JML-diving

Menu
MENU

Amoniak i aminy

Amoniak jest nieorganicznym związkiem chemicznym o budowie polarnej, bardzo dobrze rozpuszczalnym w wodzie. Ten bezbarwny gaz, o charakterystycznej duszącej woni, jest wykorzystywany jako podstawowy surowiec w przemyśle chemicznym. Stosowany jest do produkcji nawozów sztucznych, kwasu azotowego, syntetycznych żywic i włókien, materiałów budowlanych oraz jako czynnik chłodniczy. Jest związkiem silnie trującym, silnie żrącym i niebezpiecznym da środowiska.

Do oczyszczania strumienia gazu z amoniaku Molecular Products proponuje Chemsorb 520 oraz Chemsorb MultiGard. Są to wysokiej jakości impregnowane węgle aktywne na bazie łupin orzecha kokosowego.

Aminy są organicznymi pochodnymi amoniaku, w którym jeden, dwa lub trzy atomy wodoru zostały zastąpione grupami organicznymi. Jedną z najbardziej rozpowszechnionych amin jest metyloamina.

Metyloamina jest trującym, bezbarwnym, łatwopalnym gazem o nieprzyjemnym zapachu zbliżonym do amoniaku i psujących się ryb. Jest najprostszą, pierwszorzędową aminą alifatyczną, bardzo dobrze rozpuszczalną w wodzie. Znalazła zastosowanie w przemyśle syntez organicznych, do produkcji barwników i garbników, w preparatyce farmaceutycznej i syntezie chemicznej – przy produkcji pestycydów. W postaci skroplonej jest stosowana jako rozpuszczalnik.

Do oczyszczania strumienia gazu z amin, a w szczególności z metyloaminy Molecular Products proponuje Chemsorb 620. Jest to wysokiej jakości impregnowany węgiel aktywny na bazie łupin orzecha kokosowego.

W celu uzyskania dodatkowych informacji prosimy o kontakt z naszym konsultantem.