JML-diving

Menu
MENU

Grupa JML

Działalność JML DIVING jest prowadzona w ramach Grupy JML. Grupa JML, poza obszarem omówionym na niniejszej stronie, zajmuje się działalnością w obszarach:

    • oczyszczania powietrza, wody i ochrony środowiska w zakładach przemysłowych, spalania odpadów niebezpiecznych, optymalizacji procesów na oczyszczalniach ścieków – JML INDUSTRY (www.jml-industry.com)
    • projektowaniu i budowie domów pogrzebowych z funkcją kremacyjną i dostawie i serwisie linii kremacyjnych – JML FUNERIS (www.jml-funeris.com)
    • konsultingu biznesowego, pozyskiwania funduszy unijnych i outsourcingu biznesowego – JML GLOBAL  (www.jml-global.com)
    • usług back office w zakresie kompleksowej obsługi zaplecza biznesowego – JML ASSETS (www.jml-assets.com)
    • zaawansowanyh rozwiązań teleinformatycznych wspierających procesy biznesowe – JML SERVICE (www.jml-service.com)

Wysokie kompetencje i szerokie doświadczenia pracowników Grupy JML oraz wzajemnie uzupełniająca się oferta pozwalają stworzyć dla każdego obszaru działania unikalną, spersonalizowaną ofertę opartą na produktach i doradztwie biznesowym. Daje to dodatkowe korzyści naszym klientom.