JML-diving

Menu
MENU

Informacja o generatorach tlenu

W ciągu ostatniej dekady Molecular Products opracował wielozadaniowe generatory tlenu, które w bezpieczny sposób dostarczają tlen niezbędny do oddychania w obiegu zamkniętym.

Oferowane generatory tlenu:

• używają łatwo dostępnego i prostego w użyciu mechanizmu zapalnika fosforanowego (do zapoczątkowania produkcji tlenu)

• są stosowane w marynarce wojennej NATO na całym świecie

• posiadają 10-letni okres żywotności bez potrzeby konserwacji

• są przetestowane pod katem odporności na wstrząsy i wibracje, spełniając wszystkie wymogi do użytkowania na okrętach podwodnych

• są bezpieczniejsze w porównaniu z ciśnieniowym i ciekłym systemem generowania tlenu

• są wysoce wydajne dając 380 litrów tlenu niezbędnego do oddychania na jeden litr przestrzeni składowej

• mogą być uruchomione w czasie krótszym niż jedna minuta