JML-diving

Menu
MENU

Aktualności

Wapno sodowane do rebreatherów firmy AMBIENT PRESSURE DIVING

2.11.2012

Oferowane przez nas wapno sodowane Sofnolime jest zalecane przez producenta rebreatherów – firmę AMBIENT PRESSURE DIVING.

Wapno sodowane Sofnolime 797 jest zalecane w urządzeniach Inspiration, Evolution i Elolution+ .

W modelu Inspiration nominalna waga wapna sodowanego Sofnolime, którym ma być zasypany skrubber to 2,5 kg. Zgodnie z zaleceniami producenta wystarczy to na ok 3 godziny nurkowania.

Model rebreathera Evolution  posiada skrubber na 2,1 kg Sofnolime a Evolution+  2,5 kg Sofnolime, co pozwala na nurkowanie odpowiednio 2- lub 3 godzinne.

WAŻNE: zdolność wapna sodowanego Sofnolime do pochłaniania dwutlenku węgla nie zależy tylko od czasu nurkowania, ale także od innych czynników: głębokości, wysiłku nurka, etc.

Sofnolime® usuwa dwutlenek węgla (i inne zanieczyszczenia) ze strumienia gazu za pomocą reakcji egzotermicznej przy udziale wody, na bazie katalitycznej reakcji chemicznej.